מעשה בְּשְפָרְדַץ

וְעוֹד מָעָשַׂיוֹת מִכְּפָר מִפְלְצוֹת הָגֶּזֵר

בְּרוּכוֹת הָבָּאוֹת, וּבַאִים הָבְּרוּכִים / לְסֶפֵר דִמְיוֹנוֹת וּפְּלַאוֹת, נִיסִים וּפְּרָחִים.

מִשְלֵי מְשָלִים וְדִקְלוּמֵי דִקְלוּמִים / לִקְרוֹא וּלְהָחְכִּים בָּלֵילוֹת וּבָיַמִים.

עַל יְצוּרֵי פֶּלֵא שֵכְּדָאי מְאוֹד לְהָכִּיר / כְּמוֹ לְטָאַת הָבַּלָגַנְדְרָה, וְיְדִידָה הָזְנָבְקִיר.

הָחַתוּל כְּדָרְלָעוֹמֶר, מְרוּבֶּה הָרַגְלָיִים / אוֹ שְפָרְדָץ לָמוּרִי, בָּעַל אָרְבַּע אוֹזְנָיִים.

אָחַשְדָרְפָּנֵי הָבֶּרֵז הַאוֹכְלִים אָחַת לְשָבוּעַ / וּמָה קוֹרֶה לְאוֹרוֹ שֶל יָרֶחַ רָבוּע.

וְעוֹד רָבִּים וְרָבּוֹת, מָמַש פִּלְאֵי פְּלָאוֹת / עַל כּוּלָם עוֹד יְסוּפָּר בָּפַּרְשִיוֹת הָבָּאוֹת.

אֹמְנָם סֶפֵר לִיְלָדִים, אַך רָב פְּעָלִים / הָנָאַה מְרוּבָּה יִמְצְאוּ בּוֹ אַף הָגְדוֹלִים.

וּלְמִי שֵכְּבָר מְדָגְדֵג עַל קְצֶה הָלַשוֹן / הִנֶה כָּך מָתְחִיל לוֹ הָפַּסוּק הָרִאשוֹן:

פָּעַם אָחַת, בְּעֶצֵם לֹא כֹּל כָּך מִזְמָן / בְּאֶרֵץ אָחַת, לֹא רְחוֹקָה מִכָּאן.

בְּאֶמְצָע הָיַעָר, לְמָרְגְלוֹת הָהַר / שָכַן לוֹ כְּפָר, עָל שְפָת הָנַהָר.

אַך זֹאת יֶש לָדָעַת, לֹא אַכְבִּיר בְּמִילִים / בִּכְפָר זֶה לֹא גָרוּ אָנַשִים רְגִילִים.

כְּפָרֵנוּ זֶה לֹא הַיָה כְּפָר רָגִיל וְרָגוּעַ / הַיָה זֶה כְּפָר מִפְלְצוֹת הָגֶזֵר, כָּיַדוּעַ