#6 פיתוח .vs בדיקות

איך נולד מקצוע בדיקות התוכנה? מה מקור המילה שחזור? והאם באמת "לא מספיק שזה התקמפל"?